Dasar Keselamatan

Perlindungan Data
Data yang dikemukakan akan dilindungi. Pematuhan kepada standard keselamatan adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Akta
Pengguna blog perlu mematuhi akta Komunikasi dan Multimedia 1998.