Dasar Privasi

Privasi Anda

Blog ini menerangakan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.
Sekiranya anda menghantar komen dan maklum balas yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan orang lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif.

Hak Bahagian Pemuliharaan dalam pemaparan input pengguna

Bahagian Pemuliharaan berhak untuk tidak memaparkan maklum balas atau input yang tidak bersesuaian

Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari blog ini kecuali nama dan alamat e-mel yang dikemukakan jika ingin menghantar komen dan maklum balas melalui blog ini.

Apa yang akan berlaku jika saya membuat pautan ke blog atau laman web yang lain?

Blog ini mempunyai pautan ke blog dan laman web yang lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk blog ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa blog dan laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihati supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap blog dan laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan tersebut akan dikemskini di blog ini. Dengan melayari blog ini lebih kerap, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang terkini, cara penggunaan blog ini dan bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain di dalam keadaan tertentu.