Direktori Pegawai

Pengarah Bahagian Pemuliharaan

Puan Ruslah Binti Khalid 
Tel : 0321627459 sambungan 393 
ruslah@kraftangan.gov.my

Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi

Encik Nor Azmi Bin Hj. Ismail 
Tel : 0321627459 sambungan 372
norazmi@kraftangan.gov.my
Puan Sarina Binti Abdul Rahman
Tel : 0321627459 sambungan 272
sarina@kraftangan.gov.my


Encik Muhamad Arif Bin Mustafa
Tel : 0321627459 sambungan 326
arif@kraftangan.gov.my

Bahagian Pengiktirafan dan Pendidikan KrafEncik Mohd Suhaimi Bin Mohd Daud
Tel : 0321627459 sambungan 198
 

suhaimidaud@kraftangan.gov.my

Puan Siti Nor Haizan Binti Mohd Zaki
Tel : 0321627459 sambungan 314 
norhaizan@kraftangan.gov.my

Muzium Kraf

Hajah Raudzah Binti Mohd Said  
Tel : 0321627459 sambungan 180 
raudzah@kraftangan.gov.my


Puan Siti Sarah Binti Othman 
Tel : 0321627459 sambungan 264, 163 
sitisarah@kraftangan.gov.my