LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS) 2007

Tajuk : Laporan Tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) 2007
Penerbit : Kuala Lumpur : Bank Negara Malaysia
Tahun : 2007
ISBN : 18238734

Laporan Tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) 2007 memberikan maklumat yang  mendalam mengenai perkembangan ekonomi bagi sektor perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia. Ia turut menerangkan perubahan perniagaan persekitaran yang mempengaruhi PKS. Pelan strategik kerajaan turut dibentangkan dalam menjayakan PKS untuk menjadi lebih produktif dan mempunyai sumber kewangan yang kukuh.

0 Komen:

Catat Ulasan